fbpx
Browsing Tag

ghen tỵ

Chuyện Cuộc Đời Chuyện hay ý nghĩa

10 Điều giải trừ lòng ghen tỵ để cuộc sống an nhiên

29/01/2019
https://www.youtube.com/watch?v=30DsrIeBFR4

Con người sinh ra vốn không hoàn mỹ, và một trong những điều khiến chúng ta bị nhỏ bé đi chính là sự ích kỉ. 10 điều giải trừ lòng ghen tỵ để cuộc sống an yên. Ích kỉ là tính xấu gần như ai cũng có Con người sinh ra không có ai là hoàn mỹ. Ai cũng có trong người tham, sân, si… và một trong số tính cách xấu ấy là sự ghen tỵ. Lòng ghen tỵ…

Continue Reading